25 มกราคม 2561

รองนายกฯ และรมว.คลังมอบนโยบายแก่ธนาคารออมสิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสิน โดยมีคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดยคุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานดังกล่าว โอกาสนี้ พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคุณสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมในการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Share :