31 มีนาคม 2564

ปรับธุรกิจให้รอดจากภัย COVID-19 ด้วย 5R Framework จาก McKinsey

ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับเศรษฐกิจของโลก ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวไป และอีกหลายธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรุนแรง สถาบัน McKinsey หนึ่งในบริษัทผู้ให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลก ได้เผยแพร่ 5R Framework เพื่อแนะนำให้ธุรกิจต่างๆ รับมือจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

 

1. แก้ไข (Resolve) ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่ถาโถมเข้ามาหาเรา สิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยการระบุถึงปัญหาที่เราพบ และเราจะแก้ไขมันได้อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจของเรายังสามารถไปต่อได้

 

2.ฟื้นตัว (Resilience) หลังจากที่เราแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เราควรที่จะปรับตัวหรือปรับทิศทางของธรุกิจ เพื่อเร่งการฟื้นฟูให้แก่ธุรกิจของเรา เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ธุรกิจของเราสามารถเดินหน้าไปต่อได้

 

3.ย้อนคืน (Return) เมื่อเราแก้ไขปัญหา และฟื้นตัวพร้อมที่จะก้าวต่อไป ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องพาธุรกิจกลับไปยังจุดเดิมที่ทำได้ก่อนเกิดวิกฤตทั้งในแง่ของยอดขาย ,กำไร ,ชื่อเสียง และบทบาทในธุรกิจ

 

4.ทบทวน (Reimagination) การที่ธุรกิจของเราสามารถกลับคืนไปยังจุดที่ก่อนเกิดวิกฤติได้นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่เรายังมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤติต่างๆ อีกในอนาคต ดังนั้นการกลับมาทบทวนธุรกิจของเราใหม่ในบริบทที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เราได้ทิศทางหรือแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ

 

5.ปฏิรูป (Reform) เมื่อเราทบทวนทิศทางการทำธุรกิจของเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการปฎิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับทิศทาง, บริบท และสถานการณ์ใหม่ ที่จะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Share :