28 ตุลาคม 2560

ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs Startup

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560
ธนาคารออมสินนำโดย คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up และ รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมหารือกรอบความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

 

Share :