20 ตุลาคม 2560

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ธนาคารออมสินได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นงานประชุมทางวิชาการในหัวข้อ “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน” และในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้ติดตามได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสินโดยมีพนักงานธนาคารออมสินให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์สินเชื่อ GSB SMEs Startup พร้อมร่วมบันทึกภาพร่วมกัน

 

Share :