30 กันยายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2564 รอบ Prototype to Company


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy
ประจำปี 2564 รอบ Prototype to Company จำนวน 15 ทีม

 

ธนาคารออมสิน ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการเลือกทุกทีมด้วยนะคะ

 

ขอให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ จัดส่งไฟล์ แผนธุรกิจ(ฉบับสมบูรณ์) ที่ได้ปรับปรุงตาม Comment ของคณะกรรมการฯ เพื่อเข้าสู่กิจกรรมจัดตั้ง
Smart Startup Company by GSB Startup

 

โดยขอให้นำส่งทาง E-mail : smartstartidea@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
[สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแผนธุรกิจกับทีมพี่เลี้ยงได้นะคะ]

——————————

ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย

Share :