7 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2564 รอบ Idea to Prototype

เนื่องจากมีทีมนักศึกษา 1 ทีม ขอสละสิทธิ์การเข้าประกวดรอบ Prototype to Company ส่งผลให้ทางคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้เลื่อนผู้สมัครทีมที่ผ่านเข้ารอบลำดับถัดไปได้เข้ารอบแทน ทีมงานจึงขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการเลือกอีกครั้ง

 

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2564 รอบ Idea to Prototype จำนวน 30 ทีม

 

ธนาคารออมสิน ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการเลือกทุกทีมด้วยนะคะ

 

ขอให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบเตรียมพร้อมตามขั้นตอน ดังนี้

1. เชิญเข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดของการประกวดในรอบ Prototype to Company
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 -12.00 น. สามารถเข้าลิงค์ห้องประชุมภายใต้โพสต์นี้ (โปรดเข้าห้องก่อนเริ่มการประชุม 10 นาที)

https://us04web.zoom.us/j/79062118375?pwd=b3UrMFhzbmtYWGh5VFFyK3I2S21mUT09
Meeting ID: 790 6211 8375
Passcode: 8hYZ9x

 

2. จัดทำแผนธุรกิจตามแบบฟอร์มที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนธุรกิจ
https://drive.google.com/drive/folders/1j-uXwDDAINKv2v-D4y8ed5LE5HJmdpJa?usp=sharing

 

3. การนำเสนอในรูปแบบของ Online Pitching มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทีมลำดับที่ 1 – 30 เริ่ม Pitching วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
3.2 ระยะเวลา Pitching ไม่เกินทีมละ 3 นาที และตอบข้อซักถาม ไม่เกินทีมละ 5 นาที

 

4. ให้จัดส่ง File นำเสนอ และ แผนธุรกิจ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ไปยังผู้ประสานงานโครงการฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16:30 น.

 

การประกาศผลการตัดสินในรอบต่อไป (Prototype to Company) จะประกาศให้ทราบในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 >> สามารถติดตามการประกาศผลได้ทาง FB : GSB SMEs Startup

——————————

ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย

 

Share :