2 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy
ประจำปี 2564 รอบ Idea to Prototype จำนวน 30 ทีม

 

ธนาคารออมสิน ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการเลือกทุกทีมด้วยนะคะ

ขอให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบเตรียมพร้อมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ขอเชิญทีมที่ผ่านเข้ารอบ และผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบ เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดของการประกวดในรอบ Prototype to Company
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.
(โปรดเข้าห้องก่อนเริ่มการประชุม 10 นาที)

 

ลิงค์ห้องประชุม
https://us04web.zoom.us/j/79062118375?pwd=b3UrMFhzbmtYWGh5VFFyK3I2S21mUT09
Meeting ID: 790 6211 8375
Passcode: 8hYZ9x

 

2. จัดทำแผนธุรกิจตามแบบฟอร์มที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนธุรกิจ
https://drive.google.com/drive/folders/1j-uXwDDAINKv2v-D4y8ed5LE5HJmdpJa?usp=sharing

 

3. การนำเสนอผลงานในรูปแบบของ Online Pitching มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทีมลำดับที่ 1 – 30 เริ่ม Pitching วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
3.2 ระยะเวลา Pitching ไม่เกินทีมละ 3 นาที และตอบข้อซักถาม ไม่เกินทีมละ 5 นาที

 

4. ขอให้จัดส่ง File นำเสนอ และ แผนธุรกิจ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ไปยังผู้ประสานงานโครงการฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16:30 น.

 

การประกาศผลการตัดสินผลงานในรอบต่อไป (รอบ Prototype to Company) จะประกาศให้ทราบในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564
>> สามารถติดตามการประกาศผลได้ทาง FB : GSB SMEs Startup

——————————

ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย

Share :