10 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2564 รอบคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy
ประจำปี 2564 รอบคัดเลือก จำนวน 100 ทีม

 

ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจำนวน 100 ทีม สมาชิกในทีมทุกคนต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในโครงการ GSB Micropreneur Academy

คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/

 

ธนาคารออมสิน ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการเลือกทุกทีมด้วยนะคะ

 

ผลการตัดสินในรอบต่อไป( idae to prototype ) จะประกาศให้ทราบในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564
สามารถติดตามการประกาศผลได้ทาง FB : GSB SMEs Startup
————
ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย

Share :