8 กันยายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด ESG และ BCG

 

Share :