10 กันยายน 2565

ขอเชิญร่วมรับฟัง Free Online Training เรื่อง “PDPA EFFECT: TOURISM INDUSTRY”

💻 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญร่วมรับฟัง Free Online Training เรื่อง “PDPA EFFECT: TOURISM INDUSTRY”

 

หลักสูตรที่จะให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตอบสนองความต้องการของ SMEs ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 

📍วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ทาง Zoom

*จำกัดจำนวน 30 คน*

 

📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/yB5T21DVWkZPsdwn6

 

(LINE messenger) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @anythailand

Share :