28 ตุลาคม 2560

กิจกรรมการแข่งขัน STARTUP Thailand League ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560
ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18 ธนาคารออมสิน ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ให้เข้าร่วมออกบูธ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Startup และประชาสัมพันธ์สินเชื่อ GSB SMEs Startup รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการอื่นๆ ให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน STARTUP ระดับประเทศ (STARTUP Thailand League) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurs University) และเป็นยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกับภาครัฐ

Share :