Smart Start Idea By GSB - พฤศจิกายน 2563 ชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลรางวัล สุดยอด Idea สร้างสรรค์ระดับประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ ประกวด Creative Idea แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share :