Smart Start Idea By GSB - พฤศจิกายน 2563 รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผลรางวัล สุดยอด Idea สร้างสรรค์ระดับประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ ประกวด Creative Idea แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากทีม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Share :