Show Your Business

AP Farm

เอ พี ฟาร์ม เป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดถั่งเช่าทุกชนิด ทั้งเห็ดถั่งเช่าทิเบต (ตามธรรมชาติ) และถั่งเช่าสีทอง (เพาะเลี้ยง) โดยเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาเพื่อสุขภาพของทุกท่าน จึงมั่นใจได้ว่าท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์คะ จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของเราเอง "ถั่งเช่าจักรพรรดิ" (ระวังของลอกเลียนแบบ หรือใช้ชื่อซำ้)

10/162 ม.7 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
081-297-7727
www.facebook.com/apfarm168

สินค้าทั้งหมด

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน
Share :