Show Your Business

บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำกัด

ผลิตและจำหน่ายผักอินทรีย์ เมล่อนอินทรีย์ และ ผักโขมอินทรีย์อบกรอบ โดยได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM

6/11 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
081-838-4840
http://www.grand-organic.com
http://facebook.com/grandorganic

สินค้าทั้งหมด

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน
Share :