“Reach” คำศัพท์การตลาดดิจิทัลที่คุณควรรู้

วันนี้ GSB SMEs Startup ขอนำเสนอคำศัพท์ทางการตลาดที่คุณควรรู้คำที่สอง ซึ่งคำนี้มักพบเห็นได้บ่อยครั้ง ไม่แพ้กับคำแรกอย่าง “Impression” และคำนี้คือ “Reach” นั่นเอง

คำว่า Reach ในทางการตลาดออนไลน์นั้น หมายถึง จำนวนครั้งที่โฆษณาหรือเนื้อหาที่เราสร้างไว้เข้าถึงหน้าฟีดของผู้คน โดยมีหน่วยนับเป็น user หรือ คน โดยจำนวนของ Reach นั้นจะมีน้อยกว่า Impression เพราะถึงแม้ว่าจะมองเห็นโฆษณาหรือเนื้อหาที่เราสร้างไว้มากกี่ครั้งก็ตาม ถ้าหากคนที่เห็นเป็นคนเดิม ก็จะนับเพียงแค่ 1 Reach เท่านั้นนะ

และครั้งหน้าจะได้เรียนรู้คำศัพท์ทางการตลาดคำใด ต้องอย่าลืมติดตาม…