ผลิตภัณฑ์ และ โปรโมชั่น

ประเภท :

วัตถุประสงค์ :

วงเงินสินเชื่อ :

ผลลัพธ์การค้นหา
สินเชื่อ GSB บัญชีเดี่ยวเปอร์เซ็นต์เดียว

ออมสิน…สนับสนุน SMEs ไทย ยกระดับก้าวไกลสู่สากล จำนวนเงินให้กู้ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ...

สูงสุด 100 ล้านบาท
สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1

ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุน และให้สินเชื่อ SMEs Startup กับทุกความคิดสร้างสรรค์ เ ...

สูงสุด 10 ล้านบาท
สินเชื่อ GSB SMEs Smooth Biz

SMEs Smooth Biz เสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้าน ...

สูงสุด 100 ล้านบาท
สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

สูงสุด 50 ล้านบาท
สูงสุด 10 ล้านบาท
สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอ ...

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่าที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของ ...

สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สูงสุด 10 ล้านบาท