สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคาร  เรามีบริการสินเชื่อรองรับความต้องการของท่านด้วยสินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน

วงเงินสินเชื่อ :
(1) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาขาย กรณีที่ดินพร้อมอาคาร
(2) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาขาย กรณีห้องชุด
(3) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาขาย กรณีซื้อที่ดินว่างเปล่า

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (LG-Electronics)

ให้บริการกับลูกค้าที่ประสงค์ยื่นประมูล/ซื้อซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ค้ำประกันสัญญาจ้างงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ กับหน่วยงานราชการเท่านั้น

วงเงินสินเชื่อ : ไม่จำกัดวงเงิน

หนังสือค้ำประกัน (LG)

ให้หนังสือค้ำประกันของธนาคารออมสินเป็นหลักประกันที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้คู่ค้าทางธุรกิจของท่าน

วงเงินสินเชื่อ : ไม่จัดกัดวงเงิน

สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

ธนาคารมีความห่วงใยสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเดิมของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ  ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินสินเชื่อ : สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

GSB SMEs STARTUP NO.1

ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุน และให้สินเชื่อ SMEs Startup กับทุกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทย ทะยานสู่อนาคต ด้วยธุรกิจของคุณ

วงเงินสินเชื่อ : 10,000,000 บาท
1 2 3