หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (LG-Electronics)

ให้บริการกับลูกค้าที่ประสงค์ยื่นประมูล/ซื้อซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ค้ำประกันสัญญาจ้างงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ กับหน่วยงานราชการเท่านั้น

วงเงินสินเชื่อ : ไม่จำกัดวงเงิน

หนังสือค้ำประกัน (LG)

ให้หนังสือค้ำประกันของธนาคารออมสินเป็นหลักประกันที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้คู่ค้าทางธุรกิจของท่าน

วงเงินสินเชื่อ : ไม่จัดกัดวงเงิน
1 2