ธนาคารออมสินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME และธุรกิจ Startup ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัด ด้วยสินเชื่อ “GSB SMEs Startup” สินเชื่อ startup เพื่อผู้ประกอบธุรกิจ SME และ ธุรกิจ startup โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อลงทุน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารออมสินก็จัดให้คุณได้ ง่าย สะดวก ไร้กังวล สินเชื่อ startup SME สมัครได้ทั้งนิติบุคคลที่จกทะเบียนตามกฏหมายไทย และบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่มีผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ก็สามารถขอสินเชื่อ startup SME ได้ เพราะ GSB ไม่อยากให้อะไรมาหยุดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

“อย่าให้อะไรมาหยุดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ”

 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
   • - ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • - อื่นๆ
 • คุณสมบัติผู้กู้
  (1) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  (2) ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
 • จำนวนเงินให้กู้
  รายละเกินกว่า 1,000,000 บาท
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  (2) วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาการชำระเงินกู้
  ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด