ธนาคารออมสินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ Startup ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นไร้ขีดจำกัด ด้วยสินเชื่อ “GSB SMEs Startup” สินเชื่อ Startup เพื่อผู้ประกอบธุรกิจ SME และ ธุรกิจ Startup โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อลงทุน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารออมสินก็จัดให้คุณได้ ง่าย สะดวก ไร้กังวล
“อย่าให้อะไรมาหยุดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ”
 • วัตถุประสงค์
   • - เงินทุนหมุนเวียน
   • - เงินลงทุน
   • - ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
   • - อื่นๆ
 • คุณสมบัติผู้กู้
  (1) เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  (2) ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
 • จำนวนเงินให้กู้
  รายละเกินกว่า 1,000,000 บาท
 • ประเภทสินเชื่อ
  (1) วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  (2) วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)
 • ระยะเวลาการชำระเงินกู้
  ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อแต่ละประเภทของธนาคาร
  (1) เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  (2) เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย
  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด