ผลิตภัณฑ์ และ โปรโมชั่น

ประเภท :

วัตถุประสงค์ :

วงเงินสินเชื่อ :

ผลลัพธ์การค้นหา
สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ

เป็นสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ สนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสภาพคล่อง ...

สินเชื่อ เจ้าสัว 555

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง

พิจารณาตามความจำเป็น
สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

สูงสุด 50 ล้านบาท
สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)

สินเชื่อการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า

พิจารณาตามความจำเป็น
สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารอ ...

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่าที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของ ...

สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สูงสุด 10 ล้านบาท
สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

สินเชื่อSMEs เพื่อธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร  เช่น  ผู้ค้าเมล็ดพ ...

สูงสุด 10 ล้านบาท
สินเชื่อธุรกิจและ SMEs

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อไถ่ถอน จำ ...