ออมสิน จัดงาน GSB Exclusive Golf 2019 “Together, We’re Strong” หัวหิน

17 พฤศจิกายน 2562 – ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการจัดงาน GSB Exclusive Golf 2019 “Together, We’re Strong”  ณ ปาล์ม ฮิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ เรสซิเดนส์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการหอการค้า และผู้ประกอบการ SMEsในพื้นที่ภาคตะวันตก ตลอดจนหน่วยงานภาคีพันธมิตร อันเป็นช่วยการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวของประเทศ