ไม่มีฝันไหนสมควรเป็นแค่ฝัน ล้อมวงสร้างฝันกับ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

เราทุกคนมีฝัน และความฝันจำนวนไม่น้อยเป็นความฝันที่จะสร้างธุรกิจของตนเองและสนุกไปกับมัน แต่การทำธุรกิจให้ไปถึงฝั่งฝันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพียงต้องรู้จักเรียนรู้จากผู้ที่ทำได้แล้ว และมองหาความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจะทำให้คุณเดินตามเส้นทางสายความฝันได้อย่างไม่ลำบาก บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจได้ในที่สุด

วันนี้ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ขอให้คำแนะนำจากพี่ถึงน้อง ในฐานะที่เป็นหัวเรือใหญ่ธนาคารออมสิน ธนาคารที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างแท้จริง  

 

คำแนะนำจากมือโปร ถึงคนที่ฝันจะทำธุรกิจ

ธุรกิจเกิดจากความฝันที่จะแก้ปัญหา pain point ต่างๆ พอหาจุดนี้เจอแล้ว เราต้องลงมือทำเอง ดูทุกอย่างให้รอบด้าน ต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง อะไรที่มีแล้ว อะไรที่ต้องหาเพิ่ม จะหาจากที่ไหน เช่น องค์ความรู้ เงินทุน

สิ่งที่ยากที่สุด คือการเริ่มต้น แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นจะสร้างฝันให้เป็นจริง มันเป็นพลังงานประหลาด ที่ฉุดให้เราลุกขึ้นมาลงมือทำ แต่ต้องสำรวจก่อนว่า เรารู้จักและรักในสิ่งที่ทำหรือไม่ เพราะนั่นเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทำต่อได้ในเวลาที่ท้อถอย

เราอาจเห็นคนประสบความสำเร็จมากมาย ดูสวยงาม แต่เราไม่ได้เห็นตอนเขาเหล่านั้นเริ่มต้น หรืออยู่ระหว่างทาง ว่าเขาผ่านอุปสรรคมามากแค่ไหน เราต้องอดทนและไม่ท้อถอย และต้องแสวงหาโอกาส เช่น แสวงหาองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมาย อะไรบ้างที่เหมาะกับธุรกิจของเรา และนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำฝันให้เป็นจริง ไม่ได้ยากเกินความพยายามของเราทุกคนครับ

ปัญหาที่พบบ่อยของนักธุรกิจไทยคืออะไร แก้ไขได้อย่างไร

ผมมองว่านักธุรกิจไทยยังไม่ค่อยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็น me too product เธอทำแล้วดี ฉันทำด้วย ผมคิดว่าควรมีการสร้างความแตกต่างของสินค้า อีกปัญหาที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักคือ รูปแบบสินเชื่อไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเหล่านั้นก็มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น หลักประกัน ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ สาเหตุเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน

วิธีแก้ไขคือ ผู้ประกอบการต้องรู้จักธุรกิจของตนเองว่ามีปัญหาหรือจุดบกพร่องตรงไหนบ้าง เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน เมื่อรู้ต้นเหตุแล้วจึงออกไปหาโครงการอบรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาธุรกิจของท่านเอง หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่

 

ธนาคารออมสินมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างไรบ้าง

ธนาคารออมสินได้ก่อตั้งสายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มคนมีฝัน มีทั้งฝ่ายการตลาด ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าได้ประกอบอาชีพ

โครงการอื่นๆ ที่เคยทำคือ โครงการออมสิน จากร้อยสู่ล้าน ที่จัดมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โครงการนี้สนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ เตรียมพร้อมธุรกิจให้มีศักยภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน ผลงานที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ และได้รับการพิจารณาสินเชื่อ และ/หรือร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน

อีกโครงการคือ Startup Academy ที่ธนาคารร่วมมือกับสถาบันการศึกษา พัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือช่องทางการตลาด เช่น เพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตัวผลิตภัณฑ์ มีความเป็นสากล สามารถแข่งขันในตลาดได้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสการทำงานจริงร่วมกับผู้ประกอบการ ได้เห็นแนวทางและปัญหาจริงในการทำธุรกิจ ผ่านการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญของธนาคารที่ได้คัดเลือกในด้านต่างๆ

 

นอกจากโครงการประกวดต่างๆ ธนาคารออมสินมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านใดอีกบ้าง

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ ให้คำปรึกษา ทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนาต่างๆ ให้ผู้ประกอบการเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆที่เจอในการทำธุรกิจได้ ตั้งแต่ระดับบ่มเพาะ จนถึงระดับเข้มข้น ธนาคารเป็นที่ปรึกษาให้จนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบขั้นตอน

ธนาคารยังเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงิน หรือเรื่องแหล่งเงินทุน ธนาคารจะแนะนำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ เช่น สินเชื่อ GSB SMEs Startup ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ หรือ ให้ธนาคารออมสินร่วมลงทุนแบบ Venture Capital

ความช่วยเหลืออื่นๆ อย่างเช่น เพิ่มช่องทางตลาดใหม่ๆ เรามีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือเว็บไซต์ e-marketplace เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการติดต่อซื้อขาย เปิดให้ผู้ซื้อ-ผู้ขาย เข้ามาติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำการซื้อขายกัน เราจัดงาน Showcase ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย งานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างมาก และยังมีการทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก เพราะเป้าหมายของธนาคารคือการเติบโตไปด้วยกัน เป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดี และทำให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ลักษณะธุรกิจที่ธนาคารมองว่ามีความยั่งยืน เป็นอย่างไร

ธุรกิจนั้นควรส่งมอบคุณค่าด้วยการแก้ปัญหาให้กับสังคม การทำธุรกิจแบบ me too อาจไม่ยั่งยืน เป็นเพียงการทำธุรกิจตามกระแสเท่านั้น ธนาคารแนะนำให้มองย้อนกลับไปด้วยว่า “ทำไม” (why) ธุรกิจบางอย่างจึงประสบความสำเร็จ เป็นเพราะว่าการดำรงอยู่ของธุรกิจนั้นๆ ได้ส่งมอบคุณค่า มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม

ผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อไปต่อยอดกิจการ ธนาคารเองก็ได้ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่า จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 3 ปี หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ ช่องทางการตลาดใหม่ๆ (Marketing Innovation) ที่ทำได้จริง มีศักยภาพ เป็นธุรกิจที่เติบโต แข่งขันได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับโครงการการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ที่เราจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้โอกาสกับน้องๆ ที่มีฝัน เมื่อปี 2558 ผู้ชนะเป็นเกษตรกรฟาร์มโคนมจังหวัดชุมพร เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์นม เพิ่มมูลค่าด้วยการผสมสมุนไพรไทย ใช้เทคนิคในการรีดนมให้ได้คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ ด้วยการนำมูลโคมาเป็นพลังงานชีวภาพสำหรับการผลิต ส่งต่อมูลโคให้ชุมชนใช้เป็นปุ๋ยปลูกหญ้าที่เป็นอาหารโค ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจที่มีความยั่งยืน จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผู้ประกอบการรายนี้ได้นำเงินทุนประเดิม 1 ล้านบาท ไปต่อยอดธุรกิจ เพิ่มจำนวนโคนม และปรับปรุงให้ธุรกิจของตนมีมาตรฐานมากขึ้น สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน และทำให้คนในชุมชนมีรายได้ ทุกวันนี้ ฟาร์มแห่งนี้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับให้คนทั่วไปมาศึกษาดูงานได้อีกด้วย และธนาคารยังคงติดตามเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการประจำปี 2561 ได้ที่ www.gsb100tomillion.com

 

เพราะไม่มีฝันไหนสมควรเป็นแค่ฝัน…ที่ธนาคารออมสิน