ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมการประชุมมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุม “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0” ซึ่งมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน  ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขัน STARTUP Thailand League ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18 ธนาคารออมสิน ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ให้เข้าร่วมออกบูธ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Startup และประชาสัมพันธ์สินเชื่อ GSB SMEs Startup รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการอื่นๆ ให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน STARTUP ระดับประเทศ (STARTUP Thailand League) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurs University) และเป็นยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกับภาครัฐ

อ่านต่อ

ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs Startup

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ธนาคารออมสินนำโดย คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up และ รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมหารือกรอบความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างออมสิน และบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ

GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ผลงาน “SHIPPOP” คว้าแชมป์เงินทุน 1 ล้านบาท ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงรอบชิงชนะเลิศ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โดยมีคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ (พัฒนาธุรกิจ) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด คุณปิยพันธ์ วงศ์ระยา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง builk.com และคุณปริวรรต วงษ์สำราญ Innovation Developer […]

อ่านต่อ

โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ
1 6 7 8