ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างออมสิน และบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ

GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ผลงาน “SHIPPOP” คว้าแชมป์เงินทุน 1 ล้านบาท ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงรอบชิงชนะเลิศ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โดยมีคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ (พัฒนาธุรกิจ) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด คุณปิยพันธ์ วงศ์ระยา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง builk.com และคุณปริวรรต วงษ์สำราญ Innovation Developer […]

อ่านต่อ

โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ
1 2 3