“โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs”

สำรองที่นั่งเข้าอบรม Financial Literacy ปี 2561 กำหนดการอบรม –          รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จ.เชียงราย *เต็มแล้ว* –          รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช  Link รับสมัคร https://goo.gl/forms/krTD358MWzVr4X1F3  

อ่านต่อ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!เชิญชวนผู้ประกอบการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน ครั้งที่ 1

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)  ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี  เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs ในด้านการเงิน (Financial Literacy) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level) ปีงบประมาณ 2561  หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเลอคองคอร์ดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!  ทั้งนี้ สสว. ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สนใจสมัครออนไลน์ฟรีได้ที่  https://goo.gl/forms/tTHVNI4NuVkDpkp42 กิจกรรมในงาน  –  บูธรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. อาทิ กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ณ สถานประกอบการ / กิจกรรมแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ –  บูธถ่ายภาพสินค้าโดยช่างภาพเพื่อนำลงเว็บไซต์ออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาลงทะเบียนถ่ายภาพ   ได้บริเวณหน้างาน) หรือ ลงทะเบียนถ่ายภาพสินค้าและเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ภายใต้โครงการ SME Online ได้ที่ www.smeonline.rmutt.ac.th –  บูธจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / SME BANK / EXIM BANK / ธ.ก.ส. / ธ.ออมสิน / สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ฯลฯ  และบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในโครงการต่าง […]

อ่านต่อ

ออมสินเปิด Innovation Club by GSB Start up

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ  และคุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ร่วมพิธีเปิดห้อง “Innovation Club by GSB Start up” ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบการ SMEs Start up ภายใต้โครงการ GSB SMEs Startup Academy ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โอกาสนี้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ยังได้ร่วมเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center : MIDA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/OTOP […]

อ่านต่อ

ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รอบปีบัญชี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคล ประเภท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่นำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 “ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รอบปีบัญชี 2560 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570” โดยสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://efiling.dbd.go.th

อ่านต่อ

รองนายกฯ และรมว.คลังมอบนโยบายแก่ธนาคารออมสิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสิน โดยมีคณะกรรมการธนาคารออมสินและคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดยคุณกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานดังกล่าว โอกาสนี้ พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคุณสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมในการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมการประชุมมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุม “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0” ซึ่งมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน  ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขัน STARTUP Thailand League ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 18 ธนาคารออมสิน ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ให้เข้าร่วมออกบูธ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Startup และประชาสัมพันธ์สินเชื่อ GSB SMEs Startup รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการอื่นๆ ให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ โรงแรมสงขลา เมอร์เมด จ.สงขลา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน STARTUP ระดับประเทศ (STARTUP Thailand League) ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurs University) และเป็นยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกับภาครัฐ

อ่านต่อ

ประชุมหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs Startup

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ธนาคารออมสินนำโดย คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up และ รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมหารือกรอบความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

การที่ Startup ประสบความสำเร็จได้นั้น สามารถทำได้โดยการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและทำตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเรียนรู้ และสามารถสั่งสอนสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้ หนังสือ The Lean Startup ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 มันยังส่งผลอย่างมหาศาลในปัจจุบัน ...

อ่านต่อ
1 2 3 4