ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดห้องดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่จะร่วมมือกันในพันธกิจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้สร้างสรรค์แนวคิดและนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง และสามารถสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้แนวคิด Innovation Club by GSB Startup ซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งผลดีต่อนักศึกษาตลอดจนผู้ประกอบการทั่วไปในการใช้พื้นที่สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับประเทศ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ชนะการประกวดประจำเดือนมกราคม 2562 ด้วย เ

อ่านต่อ

เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร เข้าร่วมการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  หลักสูตรการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการใหม่ครบอย่างมืออาชีพครบทุกมิติ และการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ จำนวน 5 รุ่น และหลักสูตรการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการใหม่ อย่างมืออาชีพครบทุกมิติ การจัดทำแผนธุรกิจ  เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่มีองค์ความรู้ สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SMEs 4.0 และ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมธุรกิจร่วมกันสู่การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่  

อ่านต่อ

เปิดคลับแห่งแรกของปี 2562 “Innovation Club by GSB Startup”

  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Ubon Ratchathani University โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา คำพุกกะ รองคณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประกวด R2M ในระดับประเทศให้เกียรติร่วมงาน พร้อมนี้ คุณภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up กล่าวประวัติความเป็นมาของโครงการ GSB Innovation Club และกล่าวเปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB Startup” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Smart […]

อ่านต่อ

ปิดฉากงาน“GSB Smart SMEs Smart Startup 2018”ประสบความสำเร็จงดงาม มีผู้เข้าร่วมชมงาน 9,356 คน ยอดธุรกรรมกว่า 270 ล้านบาท

ธนาคารออมสินปลื้มจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018”งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพเอสเอ็มอีและสร้างเสริมสตาร์ทอัพไทย บุกโลกดิจิทัล มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่แห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก  โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงาน  3 วันเต็มจำนวนเกือบ 1 หมื่นคน มั่นใจเป็นเวทีจุดประกายความคิด เพิ่มโอกาสและต่อยอดการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ พร้อมสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพและการร่วมลงทุนในรูปแบบ Venture Capital กว่า 270 ล้านบาท นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงผลการจัดงาน“GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพเอสเอ็มอีและสร้างเสริมสตาร์ทอัพไทย บุกโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ  ที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ว่ามีนักเรียน นักศึกษาประชาชนและผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วันตั้งแต่วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 มียอดผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 9,356 คน  โดยเฉพาะประชาชนและผู้ประกอบการเข้าขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจและต่อยอดไอเดียการทำธุรกิจและการร่วมลงทุนในรูปแบบ Venture […]

อ่านต่อ

ออมสินแถลงข่าวการจัดงาน GSB Smart SMEs Smart STARTUP 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน GSB Smart SMEs Smart STARTUP 2018 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Startup และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ร่วมชมการจัดแสดงผลงาน Showcase ที่ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และ Startup อาทิ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Innovation Club GSB Startup Academy ทั้งนี้ การจัดงาน “GSB Smart […]

อ่านต่อ

พบกับบูธธนาคารออมสินในงาน Digital Thailand BIG BANG 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2018 ณ Challenger Hall 1-3 Impact Muang Thong Thani

พบกับบูธธนาคารออมสินในงาน Digital Thailand BIG BANG 2018 มาร่วมเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ที่จะสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆให้คุณ ไปพร้อมๆกันนะคะ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ Challenger Hall 1-3 Impact Muang Thong Thani ดูโปรโมชั่น : http://bit.ly/GSBBigbang

อ่านต่อ

บรรยากาศกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “GSB Startup Seminar #4 “SURAT”” ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 

     เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ธนาคารออมสิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “GSB Startup Seminar #4 “SURAT””  โดยมี คุณธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ และ คุณจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการภาค 16 และ คุณดลนภา วงษ์เทวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ทั้งนี้ ในการอบรม “GSB Startup Seminar #4 “SURAT”” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้ทางธุรกิจ […]

อ่านต่อ

อบรมฟรี!! วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครด่วน SMEs และ SMEs Startup

เปิดรับสมัครอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup ปี 2561 รุ่นที่ 6 ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup เข้าอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup ( Financial Literacy) ปี 2561  โดยอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งการบริหารจัดการด้านบัญชี  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยทำบัญชี  โดย อ.มณีรัตน์ ติรไพรวงศ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชี กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 6  ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี พิเศษ !! ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาแนวทางสู่ความสำเร็จด้านการตลาดของ SMEs Startup และ AEC Insight เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยมุมมองและทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ค้นหาแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งธนาคารออมสิน จัดให้กับผู้ประกอบการ SMEs Startup ในวันที่ 4 กันยายน 2561 […]

อ่านต่อ

อบรมฟรี วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รับสมัครด่วน SMEs และ SMEs Startup

เปิดรับสมัครอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup ปี 2561 รุ่นที่ 5 ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup เข้าอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup ( Financial Literacy) ปี 2561  โดยอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งการบริหารจัดการด้านบัญชี  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยทำบัญชี  โดย อ.มณีรัตน์ ติรไพรวงศ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชี กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 5  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ห้องประชุมเพชรสยาม ชั้น 2 ด่วน!! รับสมัครจำนวนจำกัด สำรองที่นั่ง ฟรี!! ได้ที่ : https://goo.gl/forms/w3knTMKrryExEahE2  หรือ Scan QR Code  

อ่านต่อ

ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs Startup ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางสู่ความสำเร็จด้านการตลาดของ SMEs Startup และความรู้ AEC Insight 

เตรียมพบกับกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ ประจำปี 2561 กับงาน “GSB Startup Seminar #3 “KORAT”” ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ธนาคารออมสิน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs Startup ร่วมสัมมนา เกี่ยวกับแนวทางสู่ความสำเร็จด้านการตลาดของ SMEs Startup และความรู้ AEC Insight เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยมุมมองและทิศทางที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ค้นหาโอกาสทางธุรกิจและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา เวลา 08.00 – 16.30 น. สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ http://go.eventpop.me/GSBStartupSeminar3Korat (ที่นั่งจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า) หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up โทร. 02-614-9909 […]

อ่านต่อ
1 2 3