6 วิธีเพิ่มเงินสดหมุนเวียนให้แก่ธุรกิจคุณ

เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้ธุรกิจ SMEs หลายกิจการขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่สามารถทำธุรกิจได้ตามปกติ วันนี้แอดมินจึงขอนำเสนอวิธีการเพิ่มเงินสดหมุนเวียน เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจ SMEs ของคุณนั้นรอดปลอดภัยจากผลกระทบของ COVID-19

  1. หาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งแอดมินขอนำเสนอการบริการของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้นำหลักในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ และมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs
  2. เข้าร่วมมาตรการทางการเงินที่ภาครัฐและธนาคารออกมาช่วยเหลือ เช่น การพัก / ขยายระยะเวลาชำระหนี้
  3. ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ร่วมกันประหยัด, ลดสวัสดิการที่ไม่จำเป็น, ลดเงินเดือนเจ้าหน้าที่ในระดับผู้บริหาร และการสำรองวัตถุดิบเท่าที่จำเป็น
  4. การเพิ่มเงินสด เช่น การนำสินค้าค้างสต๊อกมาขายลดราคา และการนำวัตถุดิบออกมาขาย
  5. ระงับหรือปรับแผนการลงทุน
  6. ขายสินค้าหรือบริการที่เข้ากับสถานการณ์ จากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ได้เงินเร็ว