5 เทรนด์ผู้บริโภคไทยจาก Google ประเทศไทย ตอนที่ 2

ครั้งที่แล้วแอดมินได้นำเสนอข้อมูล 2 หัวข้อที่น่าสนใจจาก “Year in Search Thailand: Insights for Brands Report 2020” ของ Google ไปแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลที่เหลืออีก 3 ข้อที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน

3.Omnichannel กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทย Omni channel หรือการเข้าถึงสินค้าและบริการจากช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่สะดุด เช่น ไปเดินร้านค้าแห่งหนึ่ง พบสินค้าลดราคา แต่ไม่แน่ใจว่าราคาที่ลดนั้น “ลดมากที่สุด” หรือยัง ผู้บริโภคก็สามารถเช็คผ่านมือถือได้ เป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบการก็สามารถใช้ Omni channel ออกแบบการสื่อสารและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ แถมมีต้นทุนที่ต่ำลงอีกด้วย

ดังนั้นการวางแผนธุรกิจของเราให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

4.ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เนื่องจากโทรศัพท์แทบจะทุกเครื่องในปัจจุบันเป็นสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ประกอบกับความน่าเชื่อถือของธุรกรรมออนไลน์ที่มีมากขึ้น และการที่ภาครัฐได้ใช้ช่องทางนี้ในการกระตุ้นการจับจ่ายผ่านโครงการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการใช้ธุรกรรมออนไลน์มากกว่า 4,800 ล้านครั้ง เติบโตมากกว่า 90%

5.จากข้อมูลพบว่าผู้บริโภคหันมาพึ่งพา “การค้นหาออนไลน์” ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการด้วยเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจที่มีช่องทางการเงินที่ง่าย มีข้อมูลในการตอบปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้แก่ผู้บริโภค ก็จะสามารถชนะใจของผู้บริโภคได้มากกว่านั่นเองผู้บริโภคไทยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษ เรื่องของสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ดังนั้นธุรกิจต่างๆ ควรที่จะให้ความสนใจกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น