4P – 4 ส่วนผสมทางการตลาดที่ควรรู้

สำหรับนักการตลาดหลายๆ ท่านคงรู้จักเจ้า 4P Marketing Mix นี้กันดีอยู่แล้ว แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่บางท่านอาจจะยังสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไร ? วันนี้แอดมินจะมาอธิบายให้เพื่อนๆ ทุกท่านฟังกัน

4P Marketing Mix” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่จะช่วยในการวางแผนการตลาด โดยประกอบด้วย Product (สินค้า), Price (ราคา), Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการตลาด) นั่นเอง

  1. Product

สินค้าหรือบริการที่เราสามารถเสนอให้ลูกค้าได้ โดยเราจะสามารถกำหนดสินค้าหรือบริการได้เมื่อเรารับรู้ถึงทิศทางของตลาดว่าลูกค้าต้องการอะไร ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นออกมา

  1. Price

เราควรตั้งราคาสินค้าหรือบริการของเราให้เหมาะสม ไม่แพงหรือไม่ถูกมากจนเกินไป โดยวิธีกำหนดราคามีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ กำหนดราคาตามความต้องการของลูกค้าโดยการสำรวจ, กำหนดราคาตามตลาดโดยสังเกตจากคู่แข่ง และกำหนดราคาตามต้นทุนพร้อมบวกกำไรที่ต้องการ

  1. Promotion

คำว่า Promotion ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการลดราคาอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมถึงการทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาสินค้าอีกด้วย

  1. Place

เราควรคำนึงถึงสถานที่ที่วางขายสินค้าหรือบริการ โดยมองหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม แต่หากเป็นร้านค้าออนไลน์ก็ควรมองหาช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมเช่นกัน