เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ด้านการตลาดและพื้นฐานการเงินสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่วิถี New Normal”

📣 สมัครด่วน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2563 จำกัด 250 ท่านแรกเท่านั้น‼️

💻 https://forms.gle/k2o8owUrNcHXaRmy8 💥

🚀 สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 📣 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ด้านการตลาดและพื้นฐานการเงินสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่วิถี New Normal” 🛰

👉 กำหนดจัดอบรมวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 – 1 สิงหาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

💡รายละเอียดหลักสูตร💡
💥 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ Marketing
พื้นฐานด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer analysis)
กลยุทธ์การตั้งราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ
แนวโน้มทิศทางการตลาดในอนาคต (Market trend)
วิเคราะห์การทำตลาดของผู้ประกอบการ
แนวโน้มตลาดผู้บริโภคในอนาคต

💥 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ Finance for non-Finance
รายละเอียด
พื้นฐานด้านการจัดการภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจแต่ละประเภทควรจัดการกับภาษีอย่างไร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
ความสำคัญ และประโยชน์ทางภาษี
พื้นฐานด้านระบบบัญชีเดี่ยวที่ผู้ประกอบการควรรู้
ภาษีบัญชีเดี่ยวมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างไร

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ☎️ โทรศัพท์ 044224823