19-20 ตุลาคมนี้ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาและ workshop “กลยุทธิ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด – Growth Hacking Stratege for SMEs and Startup”

19-20 ตุลาคม นี้ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ ธุรกิจ Startup ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาและเวิร์คช๊อป
“กลยุทธิ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด – Growth Hacking Stratege for SMEs and Startup”
เพื่อเสริมศักยภาพการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการก้าวข้ามอุปสรรคและเร่งโอกาสแห่งความสำเร็จ

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำกัดเพียง 300 ที่นั่ง เท่านั้น