“โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs”

สำรองที่นั่งเข้าอบรม Financial Literacy ปี 2561

กำหนดการอบรม

–          รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จ.เชียงราย *เต็มแล้ว*

–          รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 

Link รับสมัคร https://goo.gl/forms/krTD358MWzVr4X1F3