“โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs”

สำรองที่นั่งเข้าอบรม Financial Literacy ปี 2561 ด่วน!

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 

Link รับสมัคร https://goo.gl/forms/krTD358MWzVr4X1F3