โครงการดี๊ดี ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ในโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจ หรือผลิตสินค้าใหม่/บริการในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร !!!

   ประชาสัมพันธ์โครงการดี๊ดี ที่ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจ หรือผลิตสินค้าใหม่/บริการในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร หรือจะเป็นการคิดค้นกระบวนการผลิตในธุรกิจเดิมให้แตกต่างแต่สร้างมูลค่า ซึ่งโครงการ “นวัตกรรมดี..ไม่มีดอกเบี้ย” จะเป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี ใน วงเงินดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” และพร้อมสนับสนุน SMEs Startup กับทุกความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทย ทะยานสู่อนาคตด้วยธุรกิจคุณ