เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ธนาคารออมสินจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาชิกหอการค้า พันธมิตร “GSB Together, We’re Strong Golf Tournament”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ “GSB Together, We’re Strong Golf Tournament” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาชิกหอการค้า พันธมิตร และเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นักธุรกิจในท้องถิ่น ได้ร่วมพบปะ แนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือทำ Business Matching ต่อไป