ออมสิน ขับเคลื่อน SMEs ประจวบคีรีขันธ์ สู่ยุค 5.0 ในงาน “Together, We’re Strong” หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย

16 พฤศจิกายน 2562 – คุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “GSB SMEs MORE” ภายในงาน “Together, We’re Strong” หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสิน กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคตะวันตก พร้อมช่วยยกระดับ SMEs ไทย ให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ยุค 5.0 โดยมี พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก คณะกรรมการหอการค้า และคณะผู้บริหารภาคีพันธมิตร เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยธนาคารออมสินได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดมาตั้งแต่ปี 2561 และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปแล้ว 70 จังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง