ออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63

ออมสิน ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน

1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 พร้อมเปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการ

เลือกแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : news/ออมสิน-ขยายเวลามาตรการพ/