ออมสินแถลงข่าวการจัดงาน GSB Smart SMEs Smart STARTUP 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน GSB Smart SMEs Smart STARTUP 2018 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Startup และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ร่วมชมการจัดแสดงผลงาน Showcase ที่ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และ Startup อาทิ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Innovation Club GSB Startup Academy
ทั้งนี้ การจัดงาน “GSB Smart SMEs Smart START UP 2018” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร