ออมสินเปิด Innovation Club by GSB Start up

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ  และคุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ร่วมพิธีเปิดห้อง “Innovation Club by GSB Start up” ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบการ SMEs Start up ภายใต้โครงการ GSB SMEs Startup Academy ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โอกาสนี้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ยังได้ร่วมเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center : MIDA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/OTOP ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน” ด้วย