ออมสินเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดห้อง Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดห้องดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่จะร่วมมือกันในพันธกิจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้สร้างสรรค์แนวคิดและนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง และสามารถสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้แนวคิด Innovation Club by GSB Startup ซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งผลดีต่อนักศึกษาตลอดจนผู้ประกอบการทั่วไปในการใช้พื้นที่สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับประเทศ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ชนะการประกวดประจำเดือนมกราคม 2562 ด้วย