อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!เชิญชวนผู้ประกอบการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน ครั้งที่ 1

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)  ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี  เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs ในด้านการเงิน (Financial Literacy) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level) ปีงบประมาณ 2561  หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเลอคองคอร์ดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!  ทั้งนี้ สสว. ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สนใจสมัครออนไลน์ฟรีได้ที่  https://goo.gl/forms/tTHVNI4NuVkDpkp42

กิจกรรมในงาน  –  บูธรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. อาทิ กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ณ สถานประกอบการ / กิจกรรมแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ

–  บูธถ่ายภาพสินค้าโดยช่างภาพเพื่อนำลงเว็บไซต์ออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาลงทะเบียนถ่ายภาพ   ได้บริเวณหน้างาน) หรือ ลงทะเบียนถ่ายภาพสินค้าและเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ภายใต้โครงการ SME Online ได้ที่ www.smeonline.rmutt.ac.th

–  บูธจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / SME BANK / EXIM BANK / ธ.ก.ส. / ธ.ออมสิน / สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ฯลฯ  และบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในโครงการต่าง ๆ ของ สสว. รวมกว่า 20 บูธ

 

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Call Center 1301
www.sme.go.th