อบรมฟรี!! วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครด่วน SMEs และ SMEs Startup

เปิดรับสมัครอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup ปี 2561 รุ่นที่ 6

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup เข้าอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/SMEs Startup ( Financial Literacy) ปี 2561  โดยอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งการบริหารจัดการด้านบัญชี  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยทำบัญชี  โดย อ.มณีรัตน์ ติรไพรวงศ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชี กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 6  ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

พิเศษ !! ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาแนวทางสู่ความสำเร็จด้านการตลาดของ SMEs Startup และ AEC Insight เพื่อเตรียมความพร้อมด้วยมุมมองและทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ค้นหาแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งธนาคารออมสิน จัดให้กับผู้ประกอบการ SMEs Startup ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ได้ฟรี อีกด้วย

ด่วน!! รับสมัครจำนวนจำกัด 

สำรองที่นั่ง ฟรี!! ได้ที่ : https://goo.gl/forms/ZgFQge4ZhiRVPnuC2  หรือ Scan QR Code