ปิดฉากงาน“GSB Smart SMEs Smart Startup 2018”ประสบความสำเร็จงดงาม มีผู้เข้าร่วมชมงาน 9,356 คน ยอดธุรกรรมกว่า 270 ล้านบาท

ธนาคารออมสินปลื้มจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018”งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพเอสเอ็มอีและสร้างเสริมสตาร์ทอัพไทย บุกโลกดิจิทัล มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่แห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก  โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานตลอดการจัดงาน  3 วันเต็มจำนวนเกือบ 1 หมื่นคน มั่นใจเป็นเวทีจุดประกายความคิด เพิ่มโอกาสและต่อยอดการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ พร้อมสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพและการร่วมลงทุนในรูปแบบ Venture Capital กว่า 270 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงผลการจัดงาน“GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพเอสเอ็มอีและสร้างเสริมสตาร์ทอัพไทย บุกโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ  ที่มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ว่ามีนักเรียน นักศึกษาประชาชนและผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วันตั้งแต่วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 มียอดผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 9,356 คน  โดยเฉพาะประชาชนและผู้ประกอบการเข้าขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจและต่อยอดไอเดียการทำธุรกิจและการร่วมลงทุนในรูปแบบ Venture Capital คิดเป็นวงเงินรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 270 ล้านบาท

    

อย่างไรก็ตามจากยอดผู้เข้าร่วมงาน“GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018”งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพเอสเอ็มอีและสร้างเสริมสตาร์ทอัพไทย บุกโลกดิจิทัล สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่เข้าชมงานมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจ เพิ่มโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนนโยบายในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs –Startup ผ่านโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การส่งเสริมให้มีการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Innovation Club GSB Startup Academy  เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย 58 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดโครงการต่างๆ ด้วยการให้สินเชื่อ หรือ การร่วมลงทุนในรูปแบบ Venture Capital รวมถึงการเปิดศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 82 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ถือเป็นการบูรณาการ SMEs ครบวงจร