ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม Workshop Digital Screen Printing