ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “กิจกรรมตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2”

สำหรับท่านใดที่ได้รับของรางวัล รบกวนกรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้ได้ที่

https://forms.gle/gArUzjfsJ2hXwFr28

ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น