ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมตอบแบบสอบถาม

หากคุณคือผู้โชคดี รบกวนติดต่อเพื่อรับของรางวัลที่ inbox Facebook fanpage : GSB SMEs Startup

เงื่อนไขการรับรางวัล

– ภายหลังจากประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ inbox Facebook fanpage : GSB SMEs Startup หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

– หลังจากท่านได้รับของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านถ่ายภาพยืนยันการรับของรางวัล ส่งมายังทีมงานผ่านช่องทาง inbox Facebook fanpage : GSB SMEs Startup

– ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ของรางวัลประเภทอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ