ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม คำเด็ดสร้าง Passion ในดวงใจ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม คำเด็ดสร้าง Passion ในดวงใจ

หากคุณคือผู้โชคดี สามารถติดต่อเพื่อรับของรางวัลที่ Line Official Account : @gsbsmesstartup

 

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่ Line Official Account : @gsbsmesstartup
เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
2. หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว
ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทางที่ Line Official Account :
@gsbsmesstartup
3. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
ทั้งสิ้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ