ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “กิจกรรม Build your passion”

สำหรับเพื่อนๆ ที่ได้รับของรางวัล
รบกวนยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลให้ครบถ้วนที่ https://forms.gle/F65TBdMmDeeEgdDBA
เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เท่านั้น