ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Tell me your wish

สำหรับเพื่อนๆ ที่ได้รับของรางวัลรบกวนยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลให้ครบถ้วนที่

https://forms.gle/XoUhfQaufBBEkPbo8

เพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 14 กันยายน 2563 เท่านั้น